1 2 3 4
 

ПВЦ Профили

Предимства:


- Устойчиви са на влияния
- Притежават много добри топлоизолационни свойства 1,3 – 1,7 W/м2 ° К
- Не допускат образуването на конденз
- Лесно се поддържат
- Разнообразни цветови решения
- ПВЦ е Образцов екологичен материал – производството му не е енергоемко и напълно се рециклира като материал

Какво трябва да знаем за ПВЦ профилите:


- Дебелината на външната стена трябва да бъде 3 мм
- Произведеният по стaндарта профил притежава маркировка , която съдържа знака на производителя, знака за производствен контрол, № на регистрацията, обозначени дата и час на производсто и др.
- Усилващият профил, който се поставя в ПВЦ профила трябва да е от поцинкована, студено валцована стомана. В противен случай се получава ръжда, която в последствие обхваща обкова. Минималната дебелина на арматурата трябва да е 1,5 мм

Алуминиев профил

Предимства:


- Устойчив на атмосферни влияния
- Не се деформира
- Разнообразни цветови решения
- Екологичен материал – лесно се рециклира

Недостатък

- добър проводник.Топлопроводимостта е 1000 пъти по - висока от тази на ПВЦ и дървото.Това влошава топлотехническите характеристики на дограмата и води до поява на конденз и мухъл. За да се неутрализира т. нар. термомост, той се прекъсва от полиамидни вложки. Коефициентът на преминаване на алуминиевият профил с прекъсната термомост се движи между 2,2 – 3 W/м2 ° К

Остъкляването

Критерии за избор на стъкло:


- Предназначение на помещението
- Изложение
- Шумно натоварване
- Наличност на засенчващи елементи
-Опасност от проникване с взлом

Широк стъклопакет

– няма смисъл да увеличаваме разстоянието между стъклата. Следната графика показва как с увеличаването на разстоянието между стъклата коефициентът на топлопроводимост U не се променя, а в определени случаи дори се влошава.
Данните са за стъклопакет с две стъкла по 4 мм. Дадените коефициенти са на топлоизолация (R = m2*C/W = 1/U, обратно на коефициента U на топлопреминаване). По абсцисата са показани разстоянията между стъклата, по ординатата са съответните коефициенти на топлоизолация.Легенда (отгоре надолу):


1 - стъклопакет бяло флоатно + к - стъкло + аргон
2 - стъклопакет бяло флоатно + к - стъкло
3 - стъклопакет от 2 бели флоатни стъкла + аргон
4 - стъклопакет от 2 бели флоатни стъкла

Извод: Оптималното разстояние между стъклата е от 12 до 16 мм.

Изпотяването, кондензът по стъклопакета

- говори за висока влажност в помещението и липса на вентилация. Пластмасовата и алуминиевата дограма със стъклопакет осигуряват много добра херметичност на помещението, поради това правилното проветряване на помещението е от решаващо значение. Най – подходящо е ударното проветрение – напълно отворени прозорци и при възможност, причиняване на течение по диагонал около 10 мин. По този начин въздухът вътре, който има по – висока влажност се обменя напълно без стените и мебелите да изстинат. По този начин се пести топлина за повторното им затопляне. При слабо продължително проветряване обменът на въздуха е бавен, стените и мебелите изстивът и е необходимо повече енергия за достигане на желаната температура в помещението.

Мухъл

– ако външните стени имат по - лоша изолация от дограмата, влагата кондензира по тях. Трябва да знаем, че подмяната на дограмата е част от цялостната топлоизолация на помещението. И пак – правилното проветряване е най – важното за избягване на конденза и мухъла.