1 2 3 4
 

ВИДОВЕ СТЪКЛА И СТЪКЛОПАКЕТИ

ЦВЕТНИТЕ стъкла са слънцезащитни, защото намаляват количеството на преминаващата през прозореца слънчева енергия под формата на светлина и топлина. Стъклата са оцветени в целия си обем чрез метални йони, които са в незначителни количества в състава на стъклото. Зеленото стъкло осигурява най – голям приток на светлина като същевременно има най – силно поглъщане на топлина. Сивото и кафявото имат по – висока защита от преминаване на светлина, но по- ниска защита от преминаване на слънчева топлина.


СВЕТЛООТРАЖАТЕЛНИТЕ стъкла имат по- висока защита от преминаване на слънчева енергия, която се отразява в специалният тънък слой от метални оксиди нанесен върху повърхността на стъклото.


НИСКОЕМИСИЙНОТО стъкло/ Ка стъкло/ има специално покритие от благородни метали с много малка дебелина върху повърхността си, което отразява топлината от помещението навътре към него, без да възпрепятства навлизането на светлината и топлината отвън навътре. По този начин значително се намалява коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, изработен с нискоемисийно стъкло. Използването на тези стъклопакети води до съществено снижаване на енергията за отопление и климатизиране на помещенията, а също така и до намаляване на вероятността от образуване на конденз. Нискоемисийните покрития се поставят винаги от вътрешната страна на стъклопакета и то на вътрешното стъкло. Според вида на покритието и технологията на нанасянето му, нискоемисийните стъкла се делят на две групи : с твърдо (пиролитно) и меко (магнетронно) покритие.
КОНСРУКЦИЯ ВИД СТЪКЛОПАКЕТ РАЗМЕР /мм/ Ug КОЕФИЦИЕНТ /W/m2K/ С ГАЗ АРГОН Rw ШУМОИЗОЛАЦИЯ /dB/ ПРОПУСКАНЕ НА
УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЛЪЧИ UV /%/
СОЛАРЕН ФАКТОР /%/ СВЕТЛО-
ПРОПУСКЛИВОСТ
ОТРАЖА-
ТЕЛНОСТ
ЕДИНИЧНО СТЪКЛО ФЛОАТ 4 5,8 23 69,3 86,3 89,7 8,1
ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ ФЛОАТ
ФЛОАТ
24 2,6 30 54,3 77,1 81,1 14,7
ФЛОАТ
НИСКОЕМИСИЙНО
24 1,1 31 33,9 61,5 79,3 11,9
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ЛАМИНИРАНО
24 1,1 35 2,7 42,2 65,7 26,4
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ФЛОАТ
24 1 31 24,9 42,2 66,2 26,4
ТРОЕН СТЪКЛОПАКЕТ ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ФЛОАТ
НИСКОЕМИСИЙНО
34 0,7 35 15,3 38,3 59,6 28,6
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ФЛОАТ
НИСКОЕМИСИЙНО
36 0,7 35 15,3 38,3 59,4 28,5
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ФЛОАТ
НИСКОЕМИСИЙНО
40 0,6 35 15,3 38,3 59,6 28,6
ВИСОКОЕНЕРГИЙНО
ФЛОАТ
НИСКОЕМИСИЙНО
51 0,5 35 15,3 38,2 59,6 28,6

ЕНЕРДЖИ стъклото е комбинирано стъкло – едновременно нискоемисийно и слънцезащитно, или то притежава така нареченият ефект – “ лято “– “ зима ”. Ефекта за лятото е с функция да не пропуска слънчевата енергия в помещението, а ефекта за зимата е с функция за задържане на топлината. За сравнение – стандартния стъклопакет от две бели прозрачни флуатни стъкла пропуска 70% от слънчевите лъчи в помещението, а със стъкло “ енерджи “ – 40%.


За да подобрим звукоизолацията стъклопакетът е необходимо да бъде изработен от стъкла с различна дебелина, а също така може да се увеличи неговата ширина и да се добави още едно стъкло (троен стъклопакет).


Замяната на сухия въздух в стъклопакета с ГАЗ най – често АРГОН, води до намаляване коефициентът на топлопреминаване с 0,2 – 0,3 W/m2 oK, т.е. подобряване на топлоизолацията. Добре изработеният стъклопакет задържа газа в продължение на 10 години. Съдържанието на газ трябва да остане над 90%, за да бъде действието му ефективно. Херметизираните със силикон стъклопакети не се пълнятс газ, тъй като аргона преминава през силикона.