1 2 3 4
 

“СТЪКЛОПАКЕТА – ТА ” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001.“СТЪКЛОПАКЕТА – ТА ” ЕООД притежава сертификат за качество на стъклопакетите като крайно изделие.DIN ISO 9001

Сертифицираната система за контрол на качеството по DIN ISO 9001 обхваща всички структури на предприятието от развойната дейност през производството до управлението и логистиката на VEKA.RAL - гаранция за качество

VEKA AG притежава знака за качество както за бели, така и за цветни профилни системи.Тези сертификати гарантират постоянство в качеството на продуктите, което пък е предпоставка за сертифициране на производителите на дограма. Този стандарт се документира от RAL - свидетелството за качество на Немския институт за контрол и обозначение на качеството (Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.).

Сертификат удостоверяващ коефициента на топлопреминаване на профила SOFTLINE 70 издаден от Института в Rozenheim.